โทร.ป่วนสายด่วนสุขภาพจิตกว่า 1 แสนสาย 40% เป็นเซ็กซ์คอล

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อคลี่คลายทุกข์ทางใจเบื้องต้น จากการเก็บสถิติปี 2560 พบว่า มีประชาชนโทร.ใช้บริการ4แสนกว่าสาย เพิ่มจากปี 2559ประมาณ3เท่าตัว แต่เจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้บริการได้เพียง 62,418 สาย

สาเหตุที่รับสายได้น้อยเนื่องจากมีผู้โทร.ป่วนเข้าไปมากถึง 1 แสนกว่าสาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 สาย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นวัยรุ่นที่คึกคะนอง อยากลองโทร.ป่วน และที่น่าตกใจพบว่าร้อยละ 30-40 หรือประมาณ 30,000 – 40,000 สาย เป็นสายเซ็กซ์คอล พูดจาลวนลามเจ้าหน้าที่ผู้หญิง บางคนโทร.ถี่วันละ 6 ครั้งจึงอยากขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต หยุดโทร.รบกวนเนื่องจากจะทำให้ผู้ที่มีปัญหาเดือดร้อนใจต้องการที่พึ่งพิงทางใจหรือที่ปรึกษาเวลานั้น โทร.ไม่ติดและขาดโอกาสได้รับคำแนะนำ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดถึงแก่ชีวิตได้ เช่นกรณีผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือผู้ที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตนี้ หากไม่ได้รับแก้ไขอย่างรวดเร็วก็จะสะสมและมีความรุนแรงขึ้น อาจก่อปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อสังคมได้เช่นกัน

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเซ็กซ์โฟนหรือโรคโทรศัพท์ลามกอนาจาร หรือ เทเลโฟน สแก็ตโตโลเจีย (TelephoneScatologia) จัดอยู่ในกลุ่มของกามวิปริต เชื่อว่าเกิดมาจากปริมาณฮอร์โมนเพศชายมีมากกว่าปกติ และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในสมอง รวมทั้งเกิดมาจากปัจจัยทางจิตใจ ที่สำคัญคือปมด้อยในเรื่องเพศของตนเองเช่นเรื่องขนาด การมีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อมีแรงขับทางเพศเกิดขึ้น จึงเลือกระบายออกโดยใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับจิตใต้สำนึก อาการของกามวิปริตนี้ รักษาให้หายขาดได้ สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปจึงขอให้ผู้ที่มีปัญหานี้หรือผู้ที่มีญาติป่วยหรือมีเพื่อนฝูงคนรู้จักป่วยเป็นโรคนี้ สามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง อย่าอายหมอ เพราะหากไม่ได้รับรักษา ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมนี้ไปตลอดชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่เป็นโรคกามวิปริตเข้ารับการรักษาน้อยมากเพียง 1 ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยเท่านั้น

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันฯ ได้ปรับระบบบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เป็น 2 ระบบ คือ เพิ่มคู่สายบริการเป็น 12 คู่สาย บริการตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มบริการทางเฟซบุ๊ก1323เพื่อแชตให้การปรึกษา โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30-22.30 น. ไม่มีวันหยุด เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ผลการให้บริการในปี2560มีทั้งหมด62,418สาย ผู้ใช้บริการเป็นหญิงมากกว่าชาย2เท่าตัว ในภาพรวมกลุ่มประชาชนทั่วไป ปัญหาที่ปรึกษามากที่สุด6อันดับแรก อันดับ1 ได้แก่ ปัญหาการเจ็บป่วยจิตเวช ร้อยละ39ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาก้าวร้าว ขาดยา หรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา อันดับ2เรื่องความเครียดหรือวิตกกังวล ร้อยละ35อันดับ3ปัญหาความรักร้อยละ9อันดับ4ปัญหาครอบครัว ร้อยละ5อันดับ5ปัญหาซึมเศร้า ร้อยละ4และอันดับ6คือปัญหาเรื่องเพศร้อยละ3ส่วนที่เหลืออื่นๆ ได้แก่ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการทำงาน มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่งพบ425คน และปัญหาการพนัน ขอบคุณเนื้อหาดีๆ ติดตามได้ที่ สสส