เส้นทางท่องเที่ยวแบบสามเหลี่ยม

สกลนครเป็นหนึ่งในสามจังหวัด อีก 2 แห่งคือนครพนมและมุกดาหารซึ่งถูกเรียกเก็บเป็น “sanuk” หรือจุดหมายปลายทางที่สนุกสำหรับการพักผ่อน สกลนครและนครพนมทั้งสองแห่งมีสนามบินที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯและที่อื่น ๆ ได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือพักระยะยาว กลุ่มนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบสามเหลี่ยม

ซึ่งมีตั้งแต่สามอำเภอคืออำเภอเมืองสกลนครอำเภอเต่างามและอำเภอโคกศรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังภูพานราชนครินทร์ศูนย์พัฒนาการศึกษาภูพาน เต่างอยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการผลิต ‘เต่างอย’ ของ Jintara Poonlarp ปีนี้สอดคล้องกับโครงการความยั่งยืนของนายพลประยูรจันทร์ – โอชา” เรายังให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนหมู่บ้านของเรา สกลนครเป็นหนึ่งในสามจังหวัด – อีก 2 แห่งคือนครพนมและมุกดาหารซึ่งถูกเรียกเก็บเป็น “sanuk”