อาคารรัฐบาลบึงกาฬถูกน้ำท่วม

อาคารสำนักงานใหญ่ที่รายล้อมด้วยน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตรผู้บริหารบึงกาฬต้องเดินทางโดยเรือไปและกลับจากที่ทำงาน

สี่อาคารอื่น ๆ ในบริเวณนี้ยังอยู่ภายใต้น้ำ ข้าราชการและชาวบ้านที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางโดยทางเรือไทยรัฐรายงานประจำวันนี้ (วันที่ 29 สิงหาคม 2561)

ระดับน้ำในพื้นที่อื่น ๆ ของเมืองลดลง แต่น้ำท่วมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ส่วนใหญ่โรงเรียนปิดและโรงพยาบาลได้ใส่ถุงทรายไว้เพื่อให้พื้นที่แห้ง