สถานการณ์ของราชอาณาจักรในแง่ของการใช้แรงงานเด็ก

สถานการณ์ของราชอาณาจักรในแง่ของการใช้แรงงานเด็กดีขึ้นโดยจำนวนคนงานหนุ่มลดลงจากกว่า 300,000 คนในปี 2558 เหลือน้อยกว่า 180,000 คนในขณะนี้ ประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทที่ดีที่สุดในแง่ของความก้าวหน้าต่อรูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด จัดทำโดยสหรัฐอเมริการายงานเกี่ยวกับปัญหานี้ทำให้ประเทศไทยอยู่ในความก้าวหน้าที่สำคัญมากที่สุดเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

มีเพียง 17 จาก 132 ประเทศที่ได้รับการยอมรับนี้ Vivathana เรียกร้องให้ผู้ปกครองไม่ดันลูกเข้าสู่ตลาดแรงงานเพียงเพราะต้องการรายได้เสริมเพื่อครอบครัว เด็ก ๆ ควรอยู่ในโรงเรียนเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม เขากล่าวพร้อมเสริมว่านายจ้างควรตระหนักว่าการจ้างเด็กยากจนไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือเด็ก ๆ ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเด็กภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมจะต้องช่วยยุติการใช้แรงงานเด็กด้วยเช่นกัน