การรวมความซับซ้อนของจีโนม

การรวมความซับซ้อนของจีโนมไว้ในแบบจำลองเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้จัดทำแผนภูมิความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านกฎระเบียบทั้งหมดในจีโนมทั้งหมดโหนดทุกต้นของต้นไม้นี้สามารถวิเคราะห์เพื่อสรุปผลกระทบของโหนดนั้นรวมถึงความแปรปรวนขององค์ประกอบด้านกฎระเบียบทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์ที่แน่นอน โครงสร้างนี้ช่วยลดจำนวนของสมมติฐานและเปิดโลกใหม่

ในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในการทำงานของจีโนม นอกจากนี้ การสร้างแบบจำลองความซับซ้อนในการพิจารณาว่าปัจจัยเฉพาะ – พันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม สนับสนุนความเสี่ยงหรือการสำแดงของใครบางคนเป็นสิ่งที่ “ยาแม่นยำ” หมายถึง “ ยิ่งเราแยกความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการค้นพบสิ่งที่เรากำลังมองหา